Bør slaktes innen åtte uker

Dette bildet er tatt av fileter fra torsk som gikk uten næring i 12 uker, og som ble slaktet samtidig med filetert på ulike tidspunkter: 4, 6, 10, 14, 24 og 48 timer etter slakting. Alle filetene har deretter vært lagret på is i en uke. Alle fileter hadde i utgangspunktet samme lengde; 53 cm. Foto: Nofima

Levendelagret torsk som ikke fôres, bør slaktes innen åtte uker. Det viser foreløpige resultater fra Nofimas CATCH-prosjekt.

Ageeva er ansatt i Nofima som doktorgradsstipendiat, og hovedmål med hennes doktorgradsarbeid, er å få mer kunnskap om hvordan kvalitet på råstoff av levendelagret torsk endrer seg. Foto: Wilhelm Solheim/Nofima

Ageeva er ansatt i Nofima som doktorgradsstipendiat, og hovedmål med hennes doktorgradsarbeid, er å få mer kunnskap om hvordan kvalitet på råstoff av levendelagret torsk endrer seg. Foto: Wilhelm Solheim/Nofima

Resultatene ble onsdag presentert på Nofimas FoU-seminar om levendefangst, levendelagring og produksjon av levendefanget råstoff, der fiskeriminister Elisabeth Aspaker innledet.

CATCH er et visjonært prosjekt hvor formålet er å fange den maksimale bærekraftige verdien av vill Atlantisk torsk basert på levendelagring. Prosjektet er finansiert av Bionærprogrammet og Norges forskningsråd.

­Fet og gytemoden torsk ble fanget utenfor Andøya i Vesterålen i mars i år. I løpet 12 uker med levendelagring ble det gjort fire hoveduttak av fisk – etter fire, seks, åtte og 12 uker.

Resultatene viser altså at kvaliteten på fisken holdt seg god i åtte uker etter fangst.

Naturlig uten mat

Det er fordi den levendelagrede torsken går i merdene uten tilførsel av næring at det er av avgjørende betydning hvor lenge etter fangst den slaktes.

– Det er viktig å understreke at det er naturlig for torsk å ha lange perioder uten mat, for eksempel på vinterstid eller når den gyter. Kjønnsmoden torsk kan være uten mat i åtte uker men etter det starter den å bruke opp energireservene for overleve, sa Tatiana Ageeva under sitt innlegg på seminaret.

Mens kvaliteten på fisken etter åtte uker var god, skjedde det en betydelig kvalitetsforringelse i løpet av de fire siste ukene av lagringsperioden.

– I uke 12 var melke og rogn blitt nesten oppbrukt, leveren var cirka halvert i størrelse, mens muskelmasse ble redusert med rundt 15 prosent. Det vil si at kjønnsmoden torsk har klart seg bra uten mat i cirka to måneder, men etter det har den startet å bruke sine energireserver for å overleve, sa Tatiana Ageeva.

Ageeva er ansatt i Nofima som doktorgradsstipendiat, og hovedmål med hennes doktorgradsarbeid, er å få mer kunnskap om hvordan kvalitet på råstoff av levendelagret torsk endrer seg. Produkt av best mulig kvalitet er målet.

Pre- eller post rigor?

Dette bildet er tatt av fileter fra torsk som gikk uten næring i 12 uker, og som ble slaktet samtidig med filetert på ulike tidspunkter: 4, 6, 10, 14, 24 og 48 timer etter slakting. Alle filetene har deretter vært lagret på is i en uke. Alle fileter hadde i utgangspunktet samme lengde; 53 cm. Foto: Nofima

Dette bildet er tatt av fileter fra torsk som gikk uten næring i 12 uker, og som ble slaktet samtidig med filetert på ulike tidspunkter: 4, 6, 10, 14, 24 og 48 timer etter slakting. Alle filetene har deretter vært lagret på is i en uke. Alle fileter hadde i utgangspunktet samme lengde; 53 cm. Foto: Nofima

Et av prosjektene i CATCH er å kartlegge hvor raskt torsken bør fileteres etter slakting – og hva som er konsekvensen av å vente? Pre rigor- eller post rigor-filetering.

Pre rigor-fileter er fileter som ble skåret før fisken ble dødsstiv. Da er muskelen så fersk som mulig. Den er bøyelig og naturlig fast i konsistens. Når dødsstivheten (rigor mortis) inntrer, vil muskelen trekke seg sammen og bli hard og stiv.

– Torsken kan forbli dødsstiv opp til to dager. En slik fisk er veldig vanskelig å filetere uten å redusere filetkvaliteten betydelig. Det kan også gi feilskjær på en fileteringsmaskin og dermed gi lavere filetutbytte. Vanligvis blir torsken prosessert post rigor, det vil si når dødsstivheten er oppløst. Da får fileten igjen en fleksibel tekstur men har lettere for å bli ødelagt under prosessering, redegjorde forskeren.

Forsøkene viste at det er stor lengdeforskjell på fileter som ble filetert i løpet av første 14 timer etter slakting og fileter som ble filetert senere – post rigor.

Bildetekst toppbilde: Dette bildet er tatt av fileter fra torsk som gikk uten næring i 12 uker, og som ble slaktet samtidig med filetert på ulike tidspunkter: 4, 6, 10, 14, 24 og 48 timer etter slakting. Alle filetene har deretter vært lagret på is i en uke. Alle fileter hadde i utgangspunktet samme lengde; 53 cm. Foto: Nofima

Skrevet av: Kommunikasjonsrådgiver Anne-May Johansen i Nofima