Catch oppsummert på 12 sider

- Formålet med Catch har vært å fremskaffe forskningsbasert kunnskap som skal bidra til at næringen kan skape maksimal bærekraftig verdi av villfanget torsk. Da er det også viktig at kortfattet oppsummerer de viktigste forskningsfunnene, sier prosjektleder Geir Sogn-Grundvåg. Foto: Nofima

Catch avsluttes høsten 2018, og i den forbindelse er det laget en 12 siders brosjyre som i 21 punkter oppsummerer forskernes arbeide. Alle vitenskapelige publiseringer er også listet opp.

Last ned brosjyren (PDF – høy kvalitet)

Last ned brosjyren (PDF – lavere kvalitet)

– Formålet med Catch har vært å fremskaffe forskningsbasert kunnskap som skal bidra til at næringen kan skape maksimal bærekraftig verdi av villfanget torsk. Da er det også viktig at kortfattet oppsummerer de viktigste forskningsfunnene, sier prosjektleder Geir Sogn-Grundvåg.

Brosjyren skal deles ut på konferanser og seminarer. De som vil vite mer om forskningen kan gå inn på nettstedet levendetorsk.no og lese nyhetsartiklene. I løpet av de nærmeste ukene vil bli lagt ut mye informasjon. På nettsiden ligger også lenker til de vitenskapelige publikasjonene.

Prosjektet har tatt for seg hele verdikjeden fra fangst til forbruker og inkludert både ferske og fryste filetprodukter, samt produkter av tørrfisk og saltfisk. Catch har resultert i mange nyttige resultater som for eksempel hvordan prosessering og emballering kan optimaliseres for best mulig kvalitet og holdbarhet – samt hvordan produktinformasjon, design og farge på emballasje kan bidra til økt betalingsvilje hos forbruker.

– Kunnskapen som er opparbeidet antas å ha stor nytteverdi også for andre deler av sjømatnæringen hvor høy kvalitet og eksklusivitet står i fokus, sier Sogn-Grundvåg.

Catchprosjektet, som ble finansiert av Forskningsrådet, har pågått i fem år og har resultert i en betydelig kompetanseoppbygging ved Nofima og forskningspartnere. Prosjektet har også resultert i tre doktorgrader.

Skrevet av Morgan Lillegård, kommunikasjonsdirektør Nofima