Bakteriehemmende emballasje

Foto: Nofima

Emballering og holdbarhet en viktig del av forskningsprosjektet Catch. Forsøk gjort på Nergårds anlegg i Gryllefjord og analyser i laboratoriet på Ås, har resultert i nye funn som sikrer god kvalitet i flere dager.
– En torskefilet skal lukte av sjø; En syrlig frisk lukt, og den skal ha helt hvit farge. Skal vi lykkes med det må råvaren selvsagt være av beste kvalitet og så må vi ha kontroll på bakteriene Photobacterium og Shewanella. God hygiene ved filetering og bruk av pakkemetoder som hemmer bakterieveksten, sikrer god fersk kvalitet i mange dager, sier Nofima-forsker Anlaug Ådland Hansen.

I Catch forskes det på å få fram de beste ferske torskeproduktene til forbrukerne, og derfor er arbeidet fra slakting og filetering til ferdig pakkede produkter viktig. I sin forskning har Ådland Hansen analysert alle bakteriene, og som hun sier:

– Vi må ha kontroll på bakeriene. Hvor mange de er og hvilke bakterier som er på fisken. Noen er snille bakterier mens andre gir dårlig lukt og smak, og de reduserer holdbarheten.

Etter pakkeforsøkene i Gryllefjord ble fisken testet på Ås. Et eget sensorisk panel med 11 profesjonelle dommere ga sin dom av lukt på fisken pakket på forskjellige måter. De bedømte også lukt med dagers mellomrom. Deretter ble det gjort DNA-analyser av fiskebakteriene i et laboratorium.

– I dette arbeidet hadde vi også torsk som ble frosset etter pakking. Det ble brukt som referanseprodukt opp mot fisken som ikke ble frosset. Det er vist tidligere at i enkelte tilfeller kan frysing fjerne/drepe enkelte bakerier, dette fikk vi bekreftet i denne studien, sier Nofima-forskeren.

På Torskefiskkonferansen i Tromsø holdt Nofima-forskeren et foredrag som viser hvordan forskning kan overføre kunnskap rett til næringen. De nye funnene resulterer i vitenskapelige publiseringer som dokumenterer arbeidet som er gjort.

Oppsummering

Oppsummert kan forskningsresultatene presenteres slik i kortversjon:

Råvarer må være av god kvalitet, hygienisk kvalitet må være den beste ved filetering og pakking må skje i modifisert atmosfære (MAP). På den måten holdes bakterietallene lave og med riktig emballering, og med lav kjøletemperatur, bevares torskefiletens ferskhet.

Skrevet av: Morgan Lillegård, kommunikasjonsdirektør Nofima