Fangstbehandling

Foto: Lidunn Mosaker Boge/Nofima

Fangstbehandling er et av hovedområdene i arbeidspakke 1.

Det første året av prosjektet har forskerne jobbet med hvordan restblod i muskel påvirker kvaliteten, hvordan levende fisk sorteres og sesongvariasjoner i fiskens muskulatur.

Årssyklusen kan grovt sett deles inn i vinterfiske, Lofotfiske, loddetorsk, Bjørnøya (juli til oktober).

I 2014 ble det forsket på fisk fangstet utenfor Finnmark. Torsken ble holdt i 20 uker i merder der fôring, restblod og muskelkvalitet var noe av det forskerne jobbet med. Fiskevelferd var også et område som ble vurdert hele veien.

Når svømmeblæra punkteres er restblod en utfordring, men det viser seg at fisken helbreder seg selv i løpet av fem uker.

Forsøkene viser også at fisk som fôres, kan legge på seg opptil 40%. Om torsk fanget utenfor Finnmark på forsommeren ikke fôres, holder vekta seg bra inntil 8 uker. Etter den tid er energien i levra brukt opp, og fisken tærer på proteinene i muskulaturen. Kvaliteten på fiskekjøttet synker etter fem uker uten fôring.

Dagens regelverk sier fisken i merder skal fôres etter fire uker. Erfaringene viser at torsken tar til seg fôr når den står i merd.