Forbrukeradferd

Markedsforskere i Nofima , Ingelinn Pleym Morten Heide. Foto: Audun Iversen/Nofima

Forskerne skal jobbe videre mot Sjømatrådet for å høre hvilke erfaringer som høstes med merkevaren Skrei for torsk.

Noen delresultater viser at forbrukerne er villig til å betale ekstra for torsk merket Skrei. Skrei er ferskfiskens Rolls-Royce og 13 prosent av all eksportert torsk er skrei.

Dagligvarekjedene brukt penger på kommunikasjon og gjort skrei tilgjengelig med blant annet gode pakkemetoder.

En av utfordringene har vært varierende kvalitet på fisken og derfor skal Catch jobbe veldig med kvalitet opp mot levendelagring.