Vedlikeholdsfôring avgjørende for kvaliteten

På årsmøtet i juni ble nye forskningsresultat lagt fram, og selv om det er tidlig i prosjektet kan det tyde på at torsk fisket på våren og forsommeren bør vedlikeholdsfôres ganske tidlig.

Catch går nå inn i sitt andre driftsår og på årsmøtet ble det lagt fram resultater fra alle de åtte arbeidspakkene. På flere av arbeidspakkene ble det lagt fram resultater som viser stor fremgang i forskningen. Et av resultatene som kan være avgjørende for det videre arbeidet er hvor tidlig vedlikeholdsfôringen bør starte for å bevare kvaliteten.

Torsk fanget utenfor Finnmark på våren er i utgangspunktet ikke i like god kondisjon som fisken som kommer inn til Lofoten og Senja tidlig på nyåret. Den er tynnere og har mindre lever. Den tærer raskere på energien i leveren og det kan vise seg at den bør fôres så tidlig som etter fem uker i torskehotell for å unngå kvalitetsreduksjon. Resultatene så langt tilsier at fôring må starte seneste etter åtte uker.

Overordnet mål for prosjektet er forskning som bidrar til leveranser av fersk torsk med jevn kvalitet året rundt. Derfor er det sterk fokus på kvalitet hele veien fra fangst til forbruker. Nye konsumentvaner gjør at etterspørselen etter fersk torsk øker, og da er kvalitet også viktig.

Flere nyheter finner du under fanen Arbeidspakker.