Prosessering og kvalitet

Foto: Inge Wahl

I første prosjektår har forskerne undersøkt krymping av fiskefilèten.

Forskerne har både jobbet med fisk som har vært fôret og fisk lagret uten fôring. En del av forskningen har vært tiden fra slakting til filetering. Her har tidsintervallene vært fra 4 til 48 timer fra slakting til filetering.

Måling av Ph, krymping, vekttap med mer har inngått i forsøkene.

Noen av de foreløpige konklusjonene er:

  • Betydelige vekttap uten fôring.
  • Lang tid før blodfeil forsvinner.
  • Grensen for bløt muskel nærmer seg etter åtte uker uten fôring.

I løpet av høsten 2015 skal kvaliteten på tørrfisk produsert av levendelagret torsk evalueres.

Det kan synes som pre-rigor (fisk som behandles like etter slakting) sprekker litt opp når den tørkes.

Når det gjelder saltfisk skal det gjøres forsøk hos Nergård i 2016. Det skal være mulig å skille mellom saltfisk og klippfisk.

For forskerne er det viktig å ha med seg at tosken har forskjellig beskaffenhet gjennom året.

En av konklusjonene så langt er at fanget villfisk utvikler skader så lenge den lever, og derfor må den behandles pent.