Rammebetingelser, organisering og bærekraft

Torskeyngel. Foto: Lars Åke Andersen

Samfunnsforskerne i denne arbeidspakken skal se på flere aspekter.

I bærekraftdefinisjonen legges det inn både økonomiske, sosial og miljømessig bærekraft.

Det økonomiske aspektet vil være viktig. Derfor skal det analyseres hvordan forvaltninger legger opp incitamentene for de forskjellige leddene av verdikjeden. Så langt kan det synes som det er lite fortjeneste til eierne av torskehotellene.

I 2008 ble det kvotebonus for levendefangst. I 2013 var det 2000 tonn, i 2014 ble det økt til 4000 tonn i 2014 og fram til midten av juni 2015 var det fanget 5200 tonn levende torsk. Torsk som oppbevares levende mens den venter på slakting har en verdiøkning i kiloprisen 0,5 til 3,0 kroner per kilo.

Øvre ramme for levende torsk er 30.000 tonn, og kan bli 60.000 med fôring. Dette er tre ganger mer enn det ble oppdrettet torsk på det meste.