Emballering og holdbarhet

Foto: Kjell Merok/Nofima

Det første året av Catch har forskerne for denne arbeidspakken jobbet med mikrobiologisk kvalitet.

Blant annet med en masterstudent som ser på ulike pakkegasser for torskefilèt. Dette arbeidet skal blant annet resultere i en vitenskapelig artikkel.

Høyoksydert pakking har så langt vist seg gi god hemming av ubehagelig lukt. Lukttester av fisk pakket med høyoksydert metode gir god kvalitet opptil 13 dager i forbrukerpakning. Om filèten har vært fryst og deretter tint er bakterieveksten lavere.