Produktdifferensiering i detaljhandelen

Foto: Frank Gregersen/Nofima

En av oppgavene i denne arbeidspakken er å dekomponere prisen for fiskeprodukter slik at verdien av de enkelte produktegenskapene kan avdekkes. For dette formålet anvendes et stort datasett med prisobservasjoner for en rekke ulike fiskeprodukter fra Skottland.

Forskerne har i år publiserte en studie som blant annet viser at supermarkedskjedene priser miljømerker ulikt ved at lavpriskjedene tar en langt høyere prispremie for MSC-merket enn hva tilfellet er for up-market kjedene som Marks & Spencer og Waitrose.

I arbeidspakken ble Sarah Joy Lyons ansatt som doktorgradsstipendiat i januar 2015. Hun skal jobbe med hvordan forbrukere oppfatter eksklusive (fiske)-produkter. Et høyst relevant tema fordi det vil gi nyttig informasjon om hvordan levendelagret torsk av ypperste kvalitet bør markedsføres mot forbruker.