Premiumforbrukerne betaler 10% ekstra

Professor Svein Ottar Olsen ved UiT, Norges arktiske universitet, forteller at 1/3-del av norske husholdninger er villig til å betale ekstra for superfersk torsk. Foto: Nofima

I Norge regnes en av tre husholdninger til premiumsegment. Disse er villig til å betale minst 10 % mer for superfersk torsk. Det vil si torsk som selges mindre enn to døgn etter slakting.

I forskningsprosjektet Catch har flere forskere fra Nofima og Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet studert forbrukernes evaluering av produkter basert på levendelagret torsk. Undersøkelsene er hovedsakelig gjennomført i Norge, men det er også gjort studier i det spanske marked. Målet med arbeidet har vært på å få bedre kunnskap om hva som gjør torskeprodukter eksklusive og attraktive.

Kvalitetsbevisste forbrukere

– Eldre og kvalitetsbevisste norske forbrukere legger mindre vekt på emballasje, og bekvemmelighet når de velger fersk torsk. De stoler på sin egen vurderingsevne og sine synsinntrykk. I Spania foretrekker forbrukerne å kjøpe fersk torsk over disk uten innpakning, sier professor Svein Ottar Olsen ved Handelshøyskolen på Universitetet i Tromsø.

Studiene viser at ferdigpakket torsk er akseptert, men ikke av alle torskeelskere. Spesielt i Spania er det viktig å se hele fisken i ferskvaredisken. Kunden plukker selv ut den fisken du vil ha, og ber om at den blir ferdig stykket opp eller filetert før du tar den med deg hjem.

Produktinformasjon

Dersom fisken er ferdigpakket er informasjon viktig for svært mange av forbrukerne. De ønsker seg informasjon om råvaren, produksjonsdato og holdbarhetsdato. Informasjonen må være klart synlig for forbrukeren.

– Vi ser også at design og farge på emballasje er med på å endre forbrukernes opplevelse av råvarene. Sorte pakninger gjør for eksempel produktene mer eksklusive, sier Olsen

Når norske forbrukerne velger fersk torsk i butikken er mild smak, ferskhet, sunnhet og naturlighet de viktigste kriteriene.

Lang saltmodning

I Catch har forskerne også sett på klippfisk og tørrfisk, og her er det gjort nye funn:

– Ekstra saltmodning av klippfisk i seks måneder gir klar forskjell i opplevelsene av modnet smak, gulfarge og saltsmak. Forskjellen er tydelig når vi sammenlignet med tradisjonell klippfisk som var modnet i seks uker, sier Olsen.

Andre funn som er gjort viser at nostalgi og interesse for tradisjonsmat øker opplevelsen av eksklusivitet og betalingsvillighet for langtidsmodnet klippfisk og tørrfiskprodukter. De produsentene som skal nå premiumsegmentet må vektlegge ord som håndlaget, modenhet, eksklusivitet, tradisjon og nostalgi i markedsføring av tradisjonsprodukter.

Fakta:

Catch er et femårig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Formålet har vært å optimalisere kvaliteten på levendelagret torsk helt fra fangst til forbruker. Ved å holde torsken levende i merd og slakte den senere, skal forbrukerne få fisk av optimal kvalitet også utenfor hovedsesongen.

Skrevet av: Oddny Johnsen, Krysspress