Lokker kunder med fersk torsk

Nofima-forsker Øystein Hermansen og doktorgradsstudent Beatriz Rodríguez Salvador ved Universitetet i La Coruna gjennomfører butikkbesøk i Spania for å lære mer om spanjolene kjøpemønster av fersk fisk. Foto: Geir Sogn-Grundvåg, Nofima

I Norge lokkes kundene med billige sesongprodukter som ribbe til jul, lammelår til påske, eller norske jordbær på sommeren. I Spania trekker fersk norsk torsk kundene til butikkene – der kvaliteten er viktigere enn prisen.

I forskningsprosjektet CATCH, ledet av Nofima, jobbes det med å tilby fersk torsk av høy kvalitet året rundt. Fisken fanges levende og holdes i merder, og når det er lite torsk i markedet slaktes den og sendes fersk til butikker og restauranter. Selv om Spania kanskje er mest kjent for saltfisk, står også fersk fisk høyt i kurs og Spania er faktisk det tredje viktigste markedet for eksport av fersk torsk.

– Mens britene foretrekker brettpakket torsk som gjerne har vært fryst, vil spanjolene se hele fisken med hodet på, i betjente fiskedisker. Kunden velger en torsk og ber om den delen av fisken han eller hun vil ha, og får den filetert eller kuttet og pakket av butikkbetjeningen, sier prosjektleder Geir Sogn-Grundvåg.

Forskere fra Nofima og Universitetet i Tromsø er nettopp kommet tilbake fra en studietur i Spania. De besøkte flere av de store dagligvarekjedene som Eroski, Marcadona og El Corte Ingles. For disse kjedene er det svært viktig å ha et rikholdig og godt utvalg av fersk fisk av høy kvalitet. Mens trenden i andre markeder går i retning av mer brettpakkede fiskeprodukter i kjøledisker, holder fiskedisken stand i Spania.

Nesten alle supermarkeder har en stor og flott fiskedisk. Her er de svært opptatt av å tilby ulike fiskeslag i ulike sesonger, for eksempel lokal tunfisk og sardiner som fiskes på sommeren. Dette betyr at de kan gjøre innkjøp av en art når tilgjengeligheten er god og prisene lave. Når en art får mye plass i fiskedisken og selges relativt billig, trekker kjedene kunder til sine butikker. Skrei fra Norge som tilbys på vinteren, er også et slikt sesongprodukt som har hatt stor suksess i Spania.

Sjømatrådet viktig

– Jobben som Sjømatrådet gjør i Spania er meget viktig. Norsk skrei har blitt en sterk merkevare i sesongen som varer fra januar til april. Populariteten til skreien gjør at torsk etterspørres også utenom skreisesongen, og her er levendelagret torsk viktig fordi lite annen torsk er tilgjengelig. Dette bidrar også til at levendelagret torsk oppnår høyere priser enn skreien, sier Sogn-Grundvåg.

Få timer etter at fisken er slaktet i Norge, er den på traileren som frakter den ut til markedene. Den levendelagrede fisken er dermed blodfersk når den havner i fiskedisker og på middagstallerkener på kontinentet. I spanske restauranter, og særlig i Nord Spania – som har høy tetthet med gourmetrestauranter – er retter av fersk norsk torsk svært populært.

Få dager etter at torsken er slaktet i Norge ligger den i ferskvaredisken i Spania. Foto: Geir Sogn-Grundvåg, Nofima

Økt eksport

Det er vanskelig å gi eksakte tall på eksporten av levendelagret torsk til ulike markeder. Det er imidlertid liten tvil om at eksporten til markeder som Spania og Frankrike har økt de siste årene.

– Også importører og grossister ble intervjuet på studieturen. Det generelle inntrykket er at norsk torsk har høy status og god kvalitet, men vi snakket også med aktører som mente at noe av den levendelagrede torsken var så ikke feit og fin som den burde være. Noe av fisken som lagres levende tar ikke til seg maten den tilbys, og mister dermed vekt, sier Sogn-Grundvåg og er enda mer presis i sin formulering:

– Dersom de norske anleggene ikke sorterer ut den magre fisken uten å informere kundene, kan det gå ut over fremtidig rennomme og etterspørsel. Det er derfor viktig at anleggene i Norge er nøye med kvaliteten som pakkes til fersk anvendelse.

Ny kunnskap fra Spania

Forskningsprosjektet CATCH varer ut neste år. I Spania er det engasjert en doktorgradsstudent fra universitetet i La Coruna. Beatriz Rodríguez Salvador foretar jevnlige butikkbesøk og gjennomfører intervjuer med ulike mellomledd og forbrukere.

– Dette gjør vi for å skaffe forskerne innsikt i hvordan den levendelagrede torsken oppfattes av ulike kundegrupper nåde når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet gjennom året. På den måten skal norske bedrifter få bedre kunnskap om kvalitetsoppfatninger, etterspørsel og preferanser i det viktige spanske fiskemarkedet, sier Sogn-Grundvåg.

Bedriftene som deltar i forskningsprosjektet er Nergård, Sjøfisk, Nic Haug, Ballstadøy, Halvors Tradisjonsfisk, Tommen Gram, Multivac og Coop Norge.

Skrevet av: Morgan Lillegård, kommunikasjonsdirektør Nofima