Om

Vill torsk overføres til «hotell». Prosjektet skal undersøke hvordan man kan hente ut mest mulig verdi av villtorsken på en bærekraftig måte, ved å lagre den levende. Foto: Tor Evensen/Nofima

CATCH er et visjonært prosjekt hvor formålet er å fange den maksimale bærekraftige verdien av vill Atlantisk torsk basert på levendelagring.

Tidspunkt: 1. april 2014 – 31. mars 2018
Finansiering: Bionærprogrammet, Norges forskningsråd

Ved å holde torsk i live etter fangst, kan de betydelige utfordringene knyttet til store svingninger i kvalitet og landet volum håndteres. Dette åpner opp for helt nye og mer markedsorienterte verdikjeder hvor forbrukere kontinuerlig kan tilbys produkter av svært høy og jevn kvalitet.

Når vill torsk kan slaktes under kontrollerte forhold kan alle bi-produkter – som da også er av ypperste kvalitet – tas vare på og utnyttes. Når villtorsk lagres i hovedsesongen (januar-mars) bidrar dette også til å redusere tilbudet av torsk i markedet noe som kan bidra til økt verdi av torskeressursen.

For å sikre at forskningen blir mest mulig relevant, er CATCH inspirert av reelle verdikjeder med høyt motiverte bedriftspartnere. De valgte casene er forbruker pakninger med kjølt og fryst pre-rigor produsert torskefilet. CATCH-konsortiet er tverrfaglig og internasjonalt med ledende fageksperter innen alle relevante felt langs verdikjeden.

CATCH er basert på et bærekraftig og bio-økonomisk perspektiv hvor verdien av torskeressursen optimaliseres gjennom en høy grad av verdiskapning og tverrfaglig forskning langs viktige verdikjeder for torsk. CATCH er derfor svært godt egnet til å bidra til at dette produksjonskonseptet lykkes.

Resultatene fra prosjektet forventes også å ha betydelig nytteverdi og inspirasjon for andre selskaper og verdikjeder som ikke er direkte involvert i levendelagring av torsk.