Besøk på Sjøfisk

Nofima-forsker Kjell Midling (venstre) var med da deltakerne i forskningsprosjektet Catch besøkte Sjøfisk på Bjarkøy i Troms. Der fikk de se hvordan en av partnerne i forskningsprosjektet har bygget opp sitt torskehotell. Foto: Morgan Lillegård/Nofima

Deltakerne på årsmøtet i Catch besøkte Sjøfisk på Bjarkøy og fikk se hvordan en av partnerne i prosjektet har bygd opp sitt anlegg for levendelagret torsk. Så langt er det liten avsetning for levendelagret torsk til det norske markedet.

Blant norske forbrukere henger det ennå igjen at fersk tosk ikke skal spises i måneder uten r, noe som medfører at det norske markedet i liten grad etterspør torsk fra mai til august.

– Vi eksporterer nesten 100% av den ferske torsken til utlandet, sier daglig leder Geir Johnsen i Sjøfisk.

I Catch forskes det også på forbrukerpreferanser og det jobbes for å få fram forbrukerpakninger som gjør at norske kjøpere vil handle fersk torsk i sommermånedene. Dessuten må produktet gjøres kjent. Det er stor økning av ferskvarer av fisk, men dette gjelder langt på vei laks.

– Torsken vi har her er fanget i årets første måneder. Det er stor fisk av jevnt god kvalitet. Vi har ingen reklamasjoner, men likevel sendes omtrent alt til utlandet. Den transporteres på is og mye blir videreforedlet før den går ut til forbrukeren, sier Johnsen. Sjøfisk er en av næringspartnerne i Catch.

Land som Sverige, BeNeLux og Spania er blant kundene.

Første dag av årsmøtet ble holdt i Tromsø torsdag 2. juli der de forskjellige delene av forskningsprosjektet ble gjennomgått. På flere områder er det gjort store fremskritt. Dette gjelder blant annet innenfor emballering.

Av: Morgan Lillegård, Kommunikasjonsdirektør i Nofima