Temaer

Fangstbehandling

Fangstbehandling er et av hovedområdene i arbeidspakke 1. Det første året av prosjektet har forskerne jobbet med hvordan…

Prosessering og kvalitet

I første prosjektår har forskerne undersøkt krymping av fiskefilèten. Forskerne har både jobbet med fisk som har vært…

Emballering og holdbarhet

Det første året av Catch har forskerne for denne arbeidspakken jobbet med mikrobiologisk kvalitet. Blant annet med en…

Produktdifferensiering i detaljhandelen

En av oppgavene i denne arbeidspakken er å dekomponere prisen for fiskeprodukter slik at verdien av de enkelte…

Forbrukeradferd

Forskerne skal jobbe videre mot Sjømatrådet for å høre hvilke erfaringer som høstes med merkevaren Skrei for torsk.…

Rammebetingelser, organisering og bærekraft

Samfunnsforskerne i denne arbeidspakken skal se på flere aspekter. I bærekraftdefinisjonen legges det inn både økonomiske, sosial og…