Archive for "kvotebonus"

Rekordhøy levendelagring i 2015

Aldri før har så mange tonn torsk vært levendelagret her til lands. Kvotebonusen som ble innført i 2013 virker definitivt etter hensikten, rapporterer forsker Øystein Hermansen ved Nofima. Kvotebonusen består enkelt forklart i at fiskeren for hvert tonn levert levendefangst, kun trekkes et halvt tonn fra kvota. Det betyr at han i teorien kan fiske…