Forskerne kommer 2015

18
Sep 2015

10:00
  Senja videregående skole, Gisundveien, Gibostad, Norge

[tb_google_map address="Senja videregående skole, Gisundveien, Gibostad, Norge" height="150px"]

«Forskerne kommer!» er et formidlingstilbud produsert av Framsenteret. Forskere og formidlingsfolk fra senterets medlemsinstitusjoner reiser rundt og forteller hva senteret og deres medlemmer driver med.

Dette er tredje gang Framsenteret fyller bilen med folk og materiell. Samarbeidspartnere er Halti næringshage, Senja næringshage og Kunnskapsparken nord.

Arrangementene er støttet av Norges forskningsråd og inngår som en del av Forskningsdagene 2015.

Nofima

Ph.D.-stipendiat Tatiana Ageeva i Nofima deltar på turneen og skal fortelle om arbeidet hennes i Catch-prosjektet.

Her kan du last ned presentasjonen hennes.

Videoene som ble vist i foredraget kan du se her.

 

Mat til alle!

I år skal vi hovedsakelig fortelle om noe all maten vi har rundt oss, nemlig bær og fisk.

Visste du at hvis man fanger man 100 tonn villtorsk i april, kan man selge 200 tonn i desember dersom man setter fisken i merder?

Levendelagring betyr at fisken fanges og holdes levende i merder. Fisken kan fôres opp, og slaktes når det er behov for det. Da slipper man store sesongsvinginger i leveransene til kundene. For eksempel kan man levere fersk torsk året rundt. Fisken blir også mer verdt.

Vi kan faktisk takke forskerne for at den torsken som hvert år svømmer fra Barentshavet og til Lofoten for å gyte utgjør verdens største bærekraftige bestand av torsk.

Ikke bare blåbær, nei. Og når vi snakker om blåbær: Det finnes studier som viser at bæret kan motvirke kreft og senke innholdet av kolesterol i blodet.

Forskerne kommer til:

18. september, Gibostad

10.00 – 13.00: Senja videregående skole

19. september Finnsnes

10.00: Forskningstorget på kunnskapsparken Finnsnes.

21. september, Storslett

11.30-15.00: Kulturscenen, Haltibygget

22. september, Kåfjord

10.00-14.00: Kultursenteret i Olderdalen

23. september, Sjøvegan

12.15 – 15.15: Sjøvegan videregående skole. For skoleelever.

18.00 – 20.00: Sjøvegan videregående skole, åpent møte i kantina.