Konferansebidrag og faglig presentasjon

Verdikjedetenkning

FoU-samling levendefangst, levendelagring og produksjon av levendefanget råstoff 2015; Tromsø, 2015-12-02 - 2015-12-022015

Sogn-Grundvåg, Geir;