Strukturutviklingen i torsketrål- og ringnotflåten