Konferansebidrag og faglig presentasjon

Strukturutviklingen i torsketrål- og ringnotflåten

Fagsamling i CRISP; , 2016-09-13 - 2016

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals;