Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor