Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor

Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor