Konferansebidrag og faglig presentasjon

Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor

Forelesningsserie ved Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet, vår 2015; Tromsø, 2015-04-15 - 2015

Dreyer, Bent;