Sjømatnæringa som global næring – drivkrefter, utviklingstrekk og framtidige muligheter

Sjømatnæringa som global næring – drivkrefter, utviklingstrekk og framtidige muligheter