Sjømatnæringa som global næring – drivkrefter, utviklingstrekk og framtidige muligheter