Konferansebidrag og faglig presentasjon

Sjømatnæringa som global næring – drivkrefter, utviklingstrekk og framtidige muligheter

FOU-kurs for ledere i sjømatnæringen; Tromsø, 2015-05-06 - 2015

Dreyer, Bent;