Rapport/avhandling

Hvordan påvirker pakningselementer forbrukeropplevelser og kjøpsintensjon til eksklusiv fersk torsk

UiT - Norges arktiske universitet Tromsø

Hansen, Ingrid Kristine; Olsen, Svein Ottar;