Konferansebidrag og faglig presentasjon

Levendelagring av villfanget fisk

Sjømatseminar 2016; Skjervøy, 2016-09-06 - 2016

Sæther, Bjørn-Steinar;