Fangsbasert akvakultur torsk – erfaringer og økonomi