Fangsbasert akvakultur torsk – erfaringer og økonomi

Fangsbasert akvakultur torsk – erfaringer og økonomi