Konferansebidrag og faglig presentasjon

Fangsbasert akvakultur torsk – erfaringer og økonomi

Fangstbasert akvakultur; Tromsø, 2015-12-02 - 2015-12-032015

Hermansen, Øystein;