Konferansebidrag og faglig presentasjon

Kan vi få 40 kroner kiloet for norsk torsk?

Nor-Fishing ; Volume Nor-Fishing 2016.

Asche, Frank;