Konferansebidrag og faglig presentasjon

CATCH – optimalt verdipotensial for fangstbasert akvakultur

Fiskeri- og havbrukskonferanse; Alta, 2014-11-11 - 2014-11-122014

Sogn-Grundvåg, Geir;