Konferansebidrag og faglig presentasjon

CATCH: Markedsorienterte og bærekraftige verdikjeder basert på levendelagret torsk

Programstyremøte Bionærprogrammet; Tromsø, 2015-11-28 - 2015-11-292015

Sogn-Grundvåg, Geir;