Rapport/avhandling

Effekt av ulike pakkegasser på forringende bakterier ved modifisert atmosfærepakking (MAP) av levendelagret torsk

Ås: NMBU 2015

Hammernes, Linn Therese;